Ce sunt taxele notariale și ce plătești când cumperi o locuință

0

taxe notariale

Taxele notariale variază în funcție de tipul actului notarial și de complexitatea acestuia. Ele reprezintă suma totală pe care o vei plăti la un birou notarial, aceasta fiind alcătuita din onorariul notarului plus taxe/impozite pe care le datorezi statului.

Pe lângă onorariul notarului și TVA-ul aferent acestuia, la biroul notarial trebuie achitate și alte diverse taxe:

 • Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 • Taxe de înscriere în cartea funciară;
 • Taxa de verificare sau înscriere în Registrele naționale administrate de Centrul Național de administrare a Registrelor Naționale Notariale.

Pentru consultații, declarații, procuri, copii legalizate, legalizări de semnătură, dări de dată certă, diverse acte/contracte considerate ”fără valoare”, onorariul notarului este fix. Pentru contracte de vânzare imobiliară și mobiliară, cesiune, schimb, împrumut, ipotecă, etc. și pentru succesiuni, onorariul se calculează gradual, în procente.

Care sunt taxele notariale pe care trebuie să le achiți la cumpărarea unei locuințe?

Achiziţionarea unei locuinţe presupune o serie de cheltuieli care cresc preţul cu câteva mii de euro. Cu cât locuinţa este mai scumpă, cu atât sumele pe care le datorezi vor fi mai mari. Cumpărătorul trebuie să știe ce sunt taxele notariale pentru că cele mai multe dintre aceste sume vor fi achitate la notariat, însă de acolo vor fi direcţionate către alte instituţii de stat.

Este important de știut tipul de finanțare ales pentru plata apartamentului. În primul rând, cumpărătorul va achita taxa de intabulare către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza imobilullui vândut. Valoarea acestei taxe diferă în funcție de cumpărător (dacă este persoană fizică sau juridică).

Onorariul notarial conține o parte fixă plus una procentuală, în funcție de prețul vânzării, existând mai multe praguri și procente. Taxa de intabulare și onorariul notarial sunt calculate la prețul declarat de părți ca fiind prețul real al vânzării.

Dacă prețul de vânzare este mai mic decât valoarea Grilei Notariale publicată pe anul în curs, taxele de intabulare și onorariul vor fi calculate la valoarea de expertiză conform Ghidului. Acest raționament este folosit deoarece apar situații în care o proprietate valoroasă este subevaluată voit de părți pentru a declara un preț mai mic decât cel real.

În cazul în care cumpărătorul beneficiază de credit ipotecar pentru cumpărarea locuinței, taxele pentru ipotecă diferă în funcție de suma creditului. La onorariul notarial va fi aplicat TVA în cota legală, dacă Biroul Notarial este plătitor de TVA. Taxele de intabulare sunt scutite de plata TVA, aceasta fiind o taxă a statului.

Reduceri și gratuități oferite la notar

Onorariile notarilor au un cadru legal clar stabilit și ar trebui să găsim o listă cu aceste onorarii de fiecare dată când mergem la un birou notarial. Dar în acest cadru au loc și anumite beneficii, existând la orice notariat documente care pot fi făcute gratuit sau cu reduceri semnificative, de aceea este bine să te informezi despre ce sunt taxele notariale.

De exemplu, reduceri foarte mari sunt acordate moștenitorilor care nu au surse de venit, care au sub 18 ani sau care provin din zonele declarate calamitate.

Pot fi reduse cu până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului magistraţii, precum şi soţul/soţia şi/sau copiii lor minori.

Sunt reduse cu 50% onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Sunt reduse cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 şi pct. 25 din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (O.M.J. nr. 46/C/2011).

Acum că am clarificat ce sunt taxele notariale, iată care sunt documentele pe care le poți obține de la notariat gratuit, cu excepția cheltuielilor materiale:

 • declaraţiile pentru obţinerea ajutorului de şomaj;
 • declaraţiile pentru obţinerea ajutorului social;
 • declaraţiile pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
 • declaraţiile pentru acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinere de cazare în cămine;
 • declaraţiile pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora;
 • declaraţiile pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • declaraţiile şi procurile necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor prevăzute de O.U.G. nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. în vederea achiziţionării de autoturisme;
 • declaraţiile de donare de organe, ţesuturi şi celule;
 • pot fi acordate scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligaţia de plată a onorariului.

 

 

Sursa: Digital Workforce

Sursa foto: Pixabay

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply