Albinuţele din Grădiniţa Dumbrava Minunată

0
www.cristiniculescu.com
www.cristiniculescu.com
Dragă cititorule,
Într-o zi ploioasă de mai am ajuns în oraşul Giurgiu pentru a onora invitaţia făcută revistei Practic Idei de către Mariana Mihăilă, o tânără educatoare a Grădiniţei „Dumbrava Minunată” din localitate. Contrastând cu vremea mohorâtă de afară, atmosfera din interior era una plină de viaţă, veselă şi parcă pregătită pentru sărbătoare, luând în considerare atât curăţenia şi afişele colorate de pe pereţi, cât şi costumele populare pe care toţi copiii le purtau cu mândrie.
Structural, Grădiniţa „Dumbrava minunată” are trei grupe cu program normal (8-12) şi cinci grupe cu program prelungit (8-17). De această dată am mers la etajul clădirii în care funcţionează grupele cu program normal. Aici, în jur de 20 de copii cu vârste cuprinse între cinci şi şase ani, aşezaţi frumos la măsuţe din lemn, asamblau păpuşi din materiale reciclabile. Fiecare păpuşă era formată dintr-o lingură de lemn, cu ochi din nasturi, păr din câlţi şi îmbrăcăminte brodată cu modele populare. De la doamna educatoare am aflat că astfel de proiecte creative sunt puse în practică foarte des la grupa dânsei, grupă intitulată „Albinuţele”, copiii dezvoltându-şi astfel latura artistică încă de la cele mai fragede vârste. De altfel, doamna Mihăilă recunoaşte că „prin activităţile desfăşurate cu preşcolarii de la grupa Albinuţele am avut în vedere pregătirea lor pentru şcoală: dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale; dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice; dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre şi unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat; formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta, cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj şi formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii.” Grădiniţa înfiinţată în anul 1978, funcţionează din 1982 în actualul spaţiu, 22 de ani mai târziu, din iniţiativa cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor unitatea preşcolară schimbându-şi denumirea din Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 în Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”. De atunci începând, unitatea are o zi în care este sărbătorită (ultima zi din luna mai a fiecărui an), un imn, o siglă (Lizuca şi Patrocle) şi o revistă. Gazda noastră lucrează aici ca educator titular de 13 ani, activează ca îndrumător de practică pedagogică pentru elevii de la Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” din Giurgiu, face parte din colectivul de redacţie al revistei Grădiniţei „Dumbrava Minunată”.
www.cristiniculescu.com
www.cristiniculescu.com
Copiii participă constant la diferite concursuri culturale, artistice şi sportive, obţinând atât premii naţionale, cât şi internaţionale sau regionale. Cei mici au fost implicaţi în activităţi extracurriculare despre mediu (ecologizare, plantare), sport, sănătate, tradiţii (expoziţii, teatru, dans), ştiinţă (vizite culturale) şi educaţie. Aşa cum explică şi doamna Mihăilă, „scopul acestor activități este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul preșcolar, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.” Dorind să vină în sprijinul copiilor cu nevoi speciale și al celor defavorizați social, cadrele didactice alături de părinți și copii au desfășurat două acțiuni umanitare în cadrul cărora au strâns rechizite, jucării, îmbrăcăminte, produse alimentare și de igienă, pe care le-au dăruit prin proiectul „Dăruim zâmbete” copiilor și mamelor de la așezământul social „Sf. Arhanghel Mihail și Gavril” din Slobozia și prin proiectul „Dăruim din suflet pentru suflet” copiilor cu dizabilități de la Centrul de Recuperare „Respiro” Giurgiu. „Proiectul pe care l-am desfășurat nu va schimba lumea, însă într-un colț al ei va fi mai bine…” speră doamna Mihăilă.
Printre planurile de viitor se numără realizarea unui parteneriat educațional cu părinții, prin Programul „Educați Așa!”, în sprijinul combaterii agresivității verbale și comportamentale la copilul preșcolar, încheierea unui acord de parteneriat cu Centrul Cultural „Ion Vinea” Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, precum și atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitate și proiecte având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare a bazei didactico-materiale. Păstrând o foarte bună colaborare cu părinții, stimulând constant latura artistică a fiecărui copil și implicându-se permanent, Mariana Mihăilă a contribuit la sporirea prestigiului grădiniței, devenind un bun exemplu al dascălului modern.
Text: Cristian Niculescu
Foto: http://www.cristiniculescu.com

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply