Pensiune în casa de la ţară

0

Casă de la ţară, o pot transforma în pensiune? Care sunt paşii pentru a-ţi deschide o pensiune?

Pensiune in casa de la tara

În vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică, operatorul economic depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o declaraţie standardizată pe proprie răspundere, însoţită de:

1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declarată, activitatea principală, activităţile secundare, capitalul social şi activităţile autorizate;

2. Fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare pe categorii, după caz;

3. Fişa privind încadrarea spaţiilor cu funcţiuni de alimentaţie publică, după caz. Trebuie precizat faptul că obţinerea certificatului de clasificare nu exonerează operatorul economic de obligaţia obţinerii autorizaţiilor sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu şi protecţia muncii, după caz.

Citește și: Finisaje rustice într-o casă modernă.

În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.

Citește și: Bucătarie într-o casa veche

A răspuns întrebărilor despre casă de la ţarăavocat Amalia Stoica.

Foto: Shutterstock

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply