Planul tău pentru o afacere de succes

0

Când pleci la drum este bine să știi pe ce te bazezi și planul de afacere prezintă posibililor investitori situația firmei și avantajele produselor sale.

Fiecare afa­­cere are parti­cularități specifice, de aceea nu există un format standard de plan de afaceri, dar trebuie urmărite anumite puncte cheie, care vă vor ajuta, pe tine și pe potențialii investitori, să vă fa­ceți o părere clară asupra si­tuației companiei, să alocați corect resursele disponibile, să identificați potențialele pro­bleme și eventualele oportu­nități. De aceea întocmirea unui asemenea plan este laborioasă, iar firmele specializate cer taxe de la 800 de euro. De cele mai multe ori, întreprinzătorii și proprietarii de firme nu vor să investească în așa ceva decât atunci când este vorba de înființarea unei firme noi sau de atragerea unui investitor, de obținerea unui împrumut bancar.

Dar planul de afacere este un instrument folositor și pentru a optimiza dez­­voltarea și a ajuta la atin­gerea obiectivelor propuse, deci poate fi întocmit și cu alte ocazii, fiindcă dă o imagine exactă asupra situației companiei. Desigur, un plan pentru demararea unei afaceri va fi diferit puțin față de cel pentru o firmă care deja produce la un anumit nivel.

Un plan de afaceri are tre­cute de la bun început datele de contact și identificare ale firmei, ale managerului, logo-ul companiei, titlul, un sumar, apoi urmează conținutul propriu-zis:

1. Rezumat 

Acesta se întocmește după ce ai elaborat planul de afacere, are 2-3 pagini și cuprinde:

 •  obiectivele stabilite
 •  căile de a obține succesul
 •  misiunea companiei

2. Descrierea detali­a­tă a afacerii

 •  istoria firmei de la înființare, cu menționarea etapelor semnificative, a ideii de pornire (nevoia identificată), a tipului de firmă, a echipei de ma-nagement (cu toate calificările relevante) și a angajaților;
 •  obiectivele și oportunitatea afacerii
 •  strategia generală a companiei
planul de afacere
 

3. Prezentarea pro­du­selor și a servi­ciilor

 •  produsele ori serviciile pe care urmează să le realizezi și care satisfac nevoia din socie­tate pe care ai depistat-o
 •  strategia, tehnologiile și e­chi­­pamentele de producție
 •  canalele de aprovizionare cu materie primă și distribuție de produse finite
 •  prezentarea și sublinierea atu­urilor firmei și ale pro­du­selor/serviciilor sale
 •  reliefarea avantajelor de­ținute față de principalii com­­petitori identificați de pe piață
 •  controlul calității asupra bu­nurilor și serviciilor furnizate
 •  optimizările planificate la produsele/serviciile oferite și la firmă pe ansamblu
 •  viitoarele produse/servicii pro­gramate a fi lansate

4. Analiza pieței

 •  portofoliul de clienți din prezent și descrierea celor potențiali – publicul țintă
 •  informații detaliate pri­vind concurența pe piața res­pec­tivă, cotele de piață de­ținute de principalii compe­titori, dinamica pieței și ten­dințele ei
 •  dimensiunile pieței de desfacere, caracteristicile acesteia, estimarea cererii

5. Strategia de marketing

 •  descrierea strategiei pe an­samblu și a modalităților con­crete prin care va realiza dezvoltarea prin expansiune (introducerea pe piață de pro­duse/servicii noi,  lansarea celor existente pe alte piețe, majorarea cotei de piață a celor prezente deja), prin in­tegrare (înglobarea unor furnizori de materie primă, distri­buitori, concurenți sau chiar clienți) sau prin restrângerea activității
 • obiectivele stabilite (exprimate în mărimi cuantificabile ca volum de vânzări sau cotă de piață) și responsabilitățile celor implicați
 • prezentarea stategiei de pro­movare și a metodelor ce urmează a fi folosite în prac­tică pentru atingerea scopurilor enunțate

6. Planificarea financiar-contabilă

 •  capitalul atras sau investit deja și cel care mai este necesar
 •  balanța de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, calculul de lichidități necesar bunei desfășurări a activității firmei (cash flow) lunar sau anual
 •  planul de finanțare a in­ves­tiției, cheltuielile de dema­ra­re și funcționare a aface­rii (înființare firmă, închiriere spațiu, achiziție utilaje, angajare personal specializat etc.) cu detalii și sume exacte pentru fiecare categorie și ele­ment în parte
 •  strategia financiar-contabi­lă (cum vei folosi banii, cum îi vei returna)
 •  previziuni privind vânzările, profitul și alți indicatori de eficiență
 •  managementul riscurilor

Anexe și documente importante,

Acestea argumentează cele expuse anterior (cercetări de piață, atestate de calitate, brevete, diplome de excelență și premii obținute de produsele firmei etc.)

planul de afacere
 

Planul de afaceri trebuie să atragă atenția și să convingă investitorii, dar cu date, nu doar cu promisiuni fante­ziste. La capitolul de cheltuieli trece sumele reale, ve­rificabile pe piață și la final prevede o sumă care să acopere cheltuieli neașteptate (ca de exemplu modificarea cursului bancar). Nu alege echipamente ultraperfor­man­te dacă activitatea firmei nu necesită așa ceva, tehnologia se uzează repede, iar recuperarea investiției va dura mai mult. Mulți întreprinzători fac greșeala de a opta pentru cele mai noi tipuri de calculatoare, de exemplu, când pentru magazinul de cartier pe care-l deschid este suficient unul mediu ca performanțe sau chiar își pot face treaba și cu unul second-hand.

În ce privește planul de marketing, orice strategie ai adopta, dacă nu se bazează pe o temeinică cercetare pre­alabilă, are șanse minime de reușită, chiar dacă dispui de fonduri uriașe, pentru că succesul presupune să te adaptezi permanent la nevoile clienților, la dinamica pieței. Întotdeauna după un asemenea exercițiu se impune o evaluare a rezultatelor și o analiză a lor, mai ales dacă efectele sunt departe de cele preconizate.

Redactarea și prezentarea planului de afa­ceri

Specialiștii recomandă folosirea persoanei întâi plural la descrierea acțiunilor, care face interlocutorul să se simtă inclus în grup („noi vom realiza“, față de formula seacă standard „compania va face“). Totodată se cuvine reținere la folosirea superlativelor și la banii cheltuiți pentru hârtia, coperta și ilustrațiile color ale planului de afaceri, în sensul că optând spre segmentul de lux, demonstrezi investitorului că ești destul de cheltuitor, lucru de care nu va fi încântat, așa că folosește materiale standard, ilustrații cu măsură. Este preferabil să ai o ținută plăcută, costum clasic, chiar dacă vrei finanțare pentru o fabrică de șlapi. Important este să și ajungi la timp la întâlnire (însemnând cam cu 10 minute înainte de ora oficială să te obișnuiești puțin cu mediul).

Și la text ai mare atenție, să fie corect scris gramatical, îngrijit, atrăgător, cu termeni al căror sens să-l cunoști și la nevoie să poți oferi explicații. Nu încerca să transformi acest plan într-un roman folosind cuvinte care nu spun nimic doar ca să umpli paginile, dar fii pregătit să dezvolți ideile în caz că ți se cere acest lucru. De folos este să aduci, dacă se poate, o mostră sau chiar un produs din cel pe care vrei să-l realizezi. Prezintă proiectul cu entuziasm, cu calm și fii deschis către părerile altora, chiar dacă te refuză 2-3 persoane/instituții de finanțare, poți învăța ceva din răspunsul lor și lucra la punctele slabe sesizate de aceștia. Și nu te descuraja, oricum, pentru o afacere bună în care și crezi cu adevărat, până la urmă se va găsi investitorul potrivit.

Foto: www.pixabay.com

Text: Monica Viericiu

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply