Cum se înregistrează în contabilitate înlocuirea pieselor unui mijloc fix

0

Mijloacele fixe ale unei firme sunt obiectele care generează beneficii economice viitoare și sunt deținute de o entitate economică pentru o perioadă mai mare de un an. De asemenea, din punct de vedere fiscal, s-a stabilit un plafon de 2.500 de lei pentru încadrarea ca mijloc fix.

În catalogul actualizat al mijloacelor fixe se evidențiază și intervalul de timp în cadrul căruia poate fi amortizat un astfel de bun în funcție de categoria din care face parte. Poate fi vorba despre autoturismele folosite de o companie, echipamentele de producție sau sediul societății ori alte elemente utilizate pentru producția de bunuri, prestarea de servicii și închirierea către terți. Descoperă, mai departe, cum sunt acestea înregistrate în contabilitate dar și înlocuirea pieselor pentru acestea.

Ce sunt mijloacele fixe

Mijloacele fixe reprezintă un obiect sau un complex de obiecte ce sunt folosite de o societate mai mult de 12 luni și au o valoare de intrare mai mare de 2.500 de lei, stabilită de HG nr. 276/2013. Acestea sunt clasificate în trei grupe: Grupa 1–construcții industriale, Grupa 2–instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații și Grupa 3–mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorii umane și materiale și alte active corporale. La rândul ei, fiecare grupă are subgrupe, iar subgrupelor li se atribuie altele, fapt pentru care există numeroase denumiri ale imobilizărilor corporale ce au condus la crearea unui catalog al mijloacelor fixe.

Înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe

Evidența contabilă a imobilizărilor corporale se ține cu ajutorul mai multor documente, adică registrul numerelor de inventar prin care se atribuie fiecărui mijloc fix un număr de inventar la data intrării în patrimoniul firmei, fișa mijlocului fix care conține toate informațiile despre acesta și bonul de mișcare a mijloacelor fixe.

În cazul imobilizărilor corporale, se calculează lunar și se înregistrează amortizare. Mai exact, la înregistrarea mijlocului fix în contabilitate se alege și perioada în care acesta va fi amortizat. De exemplu, dacă avem un produs cu o durată de viață de 3 ani, o cotă parte din valoarea sa va intra pe cheltuială lunar, până când întreaga sumă este trecută pe cheltuială.

La înregistrarea mijloacelor fixe, trebuie să se ia în considerare și dacă firma este sau nu plătitoare de TVA. În acest sens, o societate plătitoare de TVA poate încadra un bun dacă valoarea fără TVA depășește limita de 2.500 de lei. În situația unei companii neplătitoare de TVA, bunul achiziționat poate fi înregistrat ca mijloc fix dacă valoarea totală cu TVA este superioară limitei prevăzute de lege.

Tratamentul fiscal pentru înlocuirea pieselor unui mijloc fix

În cazul în care, după achiziția și înregistrarea unui mijloc fix, acestuia i se aduc îmbunătățiri menite să modifice parametrii tehnici și funcționali, se va considera investiție deoarece este majorată valoarea de intrare. De pildă, dacă o linie de producție a fost extinsă printr-un nou echipament, atunci piesei respective îi crește funcționalitatea și majorează valoarea liniei de producție, care va fi amortizată la un nou preț. Înlocuirea piesei se realizează în regim de lucrări de investiție – modernizare, presupune folosirea ei pe o perioadă mai mare de un an și modifică valoarea contabilă a activului fix.

Dacă înlocuirea pieselor pentru un mijloc fix se face pentru întreținerea bunului respectiv, fără a modifica parametrii inițiali, atunci se va înregistra ca o cheltuială, fiindcă nu aduce nimic în plus. Dacă e un echipament la care se înlocuiește o componentă ce se strică frecvent, acesta se încadrează ca stocuri (3024) și va trece pe cheltuială (6024) în momentul punerii în funcțiune.

În practică se întâlnesc adesea numeroase situații ce țin de înlocuirea pieselor unui mijloc fix. În general, este bine să se țină cont dacă acestea modifică sau nu parametrii inițiali ai unui bun și să fie menționate în procedurile contabile ale firmei și diferitele criterii pentru înregistrarea pieselor în anumite cazuri.

 

 

Sursă: Digital Workforce

Sursă foto: piqsels

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply