Regulament oficial concurs Proiecte de design interior

0

Vezi cum poti castiga unul din cele trei proiecte de amenajare in valoare de 1500 euro fiecare.

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentata de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.casa-gradina.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul „Cate etape presupune solutia de design interior?” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura incepand cu data de 18 aprilie 2012 si se va incheia la data de 4 mai 2012. Inscrierile se vor opri la data de 4 mai 2012, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Extragerea va avea loc in data de 7 mai 2012.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Cum se participa la concurs:
Trebuie sa achizitionezi revista Casa si Gradina editia lunii mai 2012, sa identifici concursul Interior Store si sa trimiti raspunsul la intrebarea „Cate etape presupune solutia de design interior?” la email [email protected] sau pe adresa redactiei: Str. Buzesti nr. 85, et. 4, sector 1 Bucuresti cu mentiunea pentru concursul Interior Store din revista Casa si Gradina, impreuna cu datele de contact.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
a. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti. Extragerea va avea loc in data de 7 mai 2012 in prezenta unui juriu format din redactorul sef al revistei Casa si Gradina si un reprezentant de marketing al revistei.
b. Castigatorii vor fi anuntati pana la data de 15 mai 2012 telefonic.
c. Castigatorii concursului Interior Store vor fi prezentati si in revista Casa si Gradina editia lunii iunie. In acest sens acestia sunt de acord ca numele si fotografia lor cu produsul castigat sa fie publicate in revista Casa si Gradina.

6. PREMII

a. Se vor acorda 3 premii constand in proiecte complete de design interior in valoare de 1.500 euro fiecare si 70 vouchere cu discount de 10% la produsele si serviciile de design interior oferite de Interior Store.
Un proiect de design contine:
– Prezentarea in varianta 2D a amenajarii spatiului. Planul 2D – va evidentia cote generale ale spatiului, eventualele modificari structurale, amplasarea mobilierului, etc.
– Imagini fotorealiste cu perspectiva 3D a spatiului amenajat. Perspectivele vor prezenta intregul spatiu amenajat si decorat.
– Prezentarea in imagini fotorealiste a fiecarei incaperi amenajate si decorate.
– Proiectul de mobilier este inclus in proiectul complet de amenajare.
– Amenajarea salii de baie si Proiectul Sanitar.
– Propunerea unei game coloristice
– Propunerea unei combinatii de materiale
– Propunerea unor piese de mobilier si obiecte decorativ
– Proiect electric
b. Valoarea totala a premiilor este de 4.500 euro.
c. Premiile nu se acorda in bani.
d. Modalitatea de acordare a premiilor: castigatorul va fi contactat pentru colectarea datelor si i se va comunica modalitatea prin care va intra in posesia premiului.
e. Premiile nerevendicate in termen de 30 zile de la incheierea concursului raman in posesia Organizatorului, castigatorul nemaiavand nici un drept asupra lor.

7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.casa-gradina.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, et. 1, Sector 1, Bucuresti, organizatorul se obliga:
Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.
Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.
Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE
Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele si fotografia lor sa fie facut publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.casa-gradina.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, et. 4, Sector 1 Bucuresti, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply