Regulament oficial concurs „Improspateaza atmosfera casei cu vopseaua lavabila Casa Bella”

0

Citeste mai jos regulamentul oficial al concursului.

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Organizatorul concursului este S.C. Zaga Brand S.R.L., cu sediul in  in Str. Costache Aristia, Nr. 24, Sector 1, Bucuresti si punct de lucru (adresa corespondenta) in Str. Dimitrie Onciul, nr 16 A, et II, Ap. 4, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/15040/2005, CUI/CIF RO 17917742, cont bancar nr. RO81RNCB0068004523900001 deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentata legal de Silvia Teodorescu, avand functia de Director General, denumita in continuare “Organizator”.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.casa-gradina.ro  .
2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I, precum si angajatii societatii organizatoare.
3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura incepand cu data de 17 decembrie 2012 si se va incheia la data 18 ianuarie 2013. Inscrierile in concurs se vor opri la data de 18 ianuarie 2013, ora 23.59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.
4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii la concurs trebuie sa raspunda corect la intrebarea: “Prin ce se diferentiaza Casabella de celelalte produse din categoria sa?“.
IMPORTANT! Trebuie sa ai cont pe www.casa-gradina.ro   pentru a putea participa la concurs. Daca nu ai cont, iti poti face unul aici.
5. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR
5.a. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti dintre toate persoanele care au raspuns corect la intrebarea concursului.
5.b. Castigatorii vor fi anuntati in pagina de concurs pana cel tarziu in 15 februarie.
5.c. Fiecare castigator va primi un e-mail din partea Organizatorului, in care i se vor cere datele personale pentru expedierea premiului.
5.d. Fiecare castigator trebuie sa raspunda e-mailului in cel mult 5 zile, altfel pierde premiul castigat.
5.e. Castigatorii sunt obligati sa trimita o copie xerox dupa buletinul/ cartea lor de identitate, in cazul in care Organizatorul le solicita acest lucru.
6. VALOAREA SI EXPEDIEREA PREMIILOR
6.a. Se vor acorda 12 premii, fiecare constand in cate un recipient de 15 l de vopsea lavabila Casa Bella.
6.b. Premiile vor fi expediate prin curier de catre organizator castigatorilor in maximum o luna incepand de la data-limita la care castigatorii sunt anuntati.
6.c. Organizatorul nu este responsabil cu ce se intampla cu premiile dupa ce acestea sunt inmanate firmei de curierat.
7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa site-ul www.casa-gradina.ro . Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon mobil sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Zaga Brand, organizatorul se obliga:
• sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
• sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
10. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari in pagina de concurs de pe site-ul www.casa-gradina.ro . Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe adresa Zaga Brand,  pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply