Regulament oficial concurs „Tine praful si alergenii la distanta!”

0

Citeste in continuare regulamentul concursului din editia de decembrie a revistei Casa si gradina.

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar IBAN RO30 INGB 0001 0001 5672 8913, deschis la ING BANK Bucuresti, reprezentata de Lucian Ionita, in calitate de Director General.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.casa-gradina.ro.
2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul „Tine praful si alergenii la distanta!” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.
3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura incepand cu data de 28 noiembrie 2012 si se va incheia la data de 28 decembrie 2012. Inscrierile se vor opri la data de 28 decembrie  2012, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Castigatorii vor fi anuntati pe siteul www.casa-gradina.ro in decurs de 15 zile de la extragere si in numarul de martie al revistei Casa si gradina. 
4. MECANISMUL CONCURSULUI
Cumpara revista Casa si Gradina editia lunii decembrie 2012 si gaseste in pagina de concurs CODUL de participare. Acceseaza siteul www.casa-gradina.ro, identifica butonul de concurs din pagina de start si completeaza formularul cu datele persoanele si CODUL din revista. 
  
Dupa ce vei apasa butonul TRIMITE vei fi inscris in concursul “Tine praful si alergenii la distanta!”. La tragerea la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte sau aceleasi date de contact pentru mai multe inscrieri, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei campaniei.
5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
a. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti cu ajutorul www.random.org, in baza formularelor transmise prin intermediul siteului www.casa-gradina.ro. Extragerea va avea loc in termen de 15 zile de la incheierea concursului, in prezenta unui juriu format din redactorul sef al revistei Casa si Gradina si un reprezentant de marketing al revistei.
b. Castigatorii vor fi anuntati pana la data de 14 ianuarie 2013, pe site-ul www.casa-gradina.ro, in sectiunea de concurs, precum si telefonic.
c. Castigatorii concursului „Tine praful si alergenii la distanta!” vor fi prezentati si in revista Casa si Gradina editia lunii martie. In acest sens acestia sunt de acord ca numele si/sau fotografia lor cu produsul castigat sa fie publicate in revista Casa si Gradina;
d. Este acceptata si validata o singura inscriere la concurs;
e. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane;
f. Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi puse in posesia castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei si
nu pot fi inlocuite cu bani sau alte beneficii.
In situatia in care un minor va fi desemnat castigator al unuia din premiile Campaniei, acesta va putea intra in posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al parintelui. In acest sens, reprezentantul legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de prevalidare/validare urmatoarele documente:
– Copie dupa actul de identitate al minorului, cat si al reprezentantului legal, pe hartia caruia sa fie
completata olograf o declaratie de acceptare a premiului in numele minorului si prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului, respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.
6. PREMII
a. Se vor acorda 8 premii, dupa cum urmeaza:
– 2 mopuri electrice cu aburi, Shark Steam Pocket Mop
– 1 aparat de curatat cu aburi, Shark Portable Steam Pocket
– 1 aspirator Navigator Lift Away
– 4 seturi pentru vopsit cu 4 piese, PAINTING KIT
b. Valoarea totala a premiilor este de 3.127,28 lei.
c. Premiile nu se acorda in bani.
d. Modalitatea de acordare a premiilor: castigatorul va fi contactat pentru colectarea si verificarea datelor si i se va comunica modalitatea prin care va intra in posesia premiului.
e. Premiile nerevendicate in termen de 30 zile de la incheierea concursului raman in posesia Organizatorului, castigatorul nemaiavand nici un drept asupra lor.
7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.casa-gradina.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, et. 1, Sector 1, Bucuresti, organizatorul se obliga: 
– Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.
– Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.
– Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
10. DISPOZITII FINALE
Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele si fotografia lor sa fie facut publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.casa-gradina.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, et. 4, Sector 1 Bucuresti, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply