Regulament concurs

0

Citeste in continuare care este regulamentul concursului de Martisor!

Concurs: Cautam cele mai frumoase dormitoare                 

 REGULAMENT OFICIAL
1.    ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a.  Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentată de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.casa-gradina.ro.
   
2.    DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3.    PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura incepand cu data de  2o februarie 2009 si se va incheia la data 27 februarie 2009. Inscrierile in concurs se vor opri la data de 27 februarie 2009. Orice participant care incerca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4.    MECANISMUL CONCURSULUI
Subiectul concursului: Utilizatorii vor scrie in comentariu cat mai detaliat cum si-ar decora casa. Vor exista 20 de premii sub forma unor brose si cercei handmade si unicat.

Cum se participa la concurs: prin trimiterea unui comentariu cat mai detaliat despre cum si-ar decora casa.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
a. Se considera Castigatori concurentii care sunt desemnati de catre redactia Casa-gradina.ro ca au cele mai autentice descrieri.
b. Castigatorii se anunta online la data de 27 februarie 2009 pe site-ul www.casa-gradina.ro in sectiunea Noutati – Stiri si Evenimente.

6. PREMIU
a. Valoarea premiilor este: 300 de lei.
b. Premiile nu se acorda in bani.
c. Premiile vor fi revendicate in termen de 14 zile de la data anuntarii castigatorilor si vor fi ridicate de la sediul Sanoma Hearst Romania SRL incepand cu data de 27 februarie 2009 de catre castigatorii cu domiciliul in Bucuresti si expediate prin curier castigatorilor cu domiciliul in afara Bucurestiului.

7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. 
Premiile nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.casa-gradina.ro . Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon mobil sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.casa-gradina.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, Departament New Media, organizatorul se obliga:   
•    Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
•    Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
•    Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE
Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site+ul www.casa-gradina.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament New Media, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply