NOU! SONDAJ CU PREMII!

0
trusa unelte grădină
Foto: Fiskars
Dragi cititori,
Așa cum ați văzut în numărul de august apărut pe piață, lansăm o campanie cu premii pentru a afla sugestiile și opiniile voastre legate de revista Practic Idei!
Pentru 4 luni (august- noiembrie 2015), așteptăm sondajele completate de voi și vom face lunar câte o extragere dintre sondajele până la data limită menționată în fiecare număr, iar câștigătorii vor fi anunțați în numărul următor. Sondajele care ajung la noi după data limită de primire intră în extragerea de luna viitoare, deci nu vă fie teamă – nimic nu se pierde!
Premiul constă în 5 truse de grădinărit FISKARS oferite în fiecare lună.
 
REGULAMENT OFICIAL
“Sondaj cu premii!” în revistele  Practic idei pentru casă, grădină și apartament nr.  8, 9, 10, 11/2015
SECȚIUNEA 1
Art.1. Organizatorii şi Regulamentul oficial
(1)  “Sondajul cu premii!” denumit în continuare “Campania”, este organizat de S.C.  BURDA ROMANIA SRL, cu sediul în București sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, C.U.I.: RO6646770, cont bancar RO 58 RZBR 00000 627 3600, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General şi desfăşurată  în revistele  Practic idei pentru casă, grădina și apartament nr.  8, 9, 10, 11/2015.
(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afișarea acestuia pe site-ul http://www.practic-idei.ro/.
(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștinta publică în modalitățile prevăzute la art. 1, alin. (3).
(5) Orice informație poate fi cerută prin apel telefonic la numărul 0372/106 000 (tarif normal).
Perioada campaniei: 06.08.2015 – 19.11.2015.
– în revistele Practic idei pentru casă, grădină și apartament  nr.:
8, cu data apariției în 06 august  2015
9, cu data apariției în 03 septembrie  2015
10, cu data apariției în  01 octombrie 2015
11, cu data apariției în 05 noiembrie 2015
Dreptul de participare
(1) Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor fizice, cetăţeni români cu domiciliul stabil în România în vârstă de minim 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei.
(2) Angajaţii  trustului BURDA ROMANIA, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la concurs.
SECȚIUNEA 2
Mecanismul concursului
Pot participa la concurs cititorii revistelor Practic idei pentru casă, grădină și apartament, cititori care trimit prin  poștă, pe adresa OP 77 – CP 208,sector 3,  București, sondajul completat, sondaj apărut în nr. 8, 9, 10 și 11/2015 al revistei Practic idei pentru casă, grădină și apartament; sondajul se poate trimite în perioada 06.08.2015 – 19.11.2015 dupa cum urmeaza:
– pentru nr  8, cu data apariției în 06 august  2015, sondajul poate fi trimis in perioada 06.08.2015- 20.08.2015 ( data postei)
– pentru nr   9, cu data apariției în 03 septembrie  2015,sondajul poate fi trimis in perioada 03.09.2015- 17.09.2015( data postei)
– pentru nr  10, cu data apariției în  01 octombrie 2015, sondajul poate fi trimis in perioada 01.10.2015- 22.10.2015( data postei)
– pentru nr 11, cu data apariției în 05 noiembrie 2015, sondajul poste fi trimis in perioada 05.11.2015- 19.11.2015( data postei)
Fiecare participant are obligația să trimită datele sale complete, solicitate în sondajul publicat în cele 4 ediții ale revistelor Practic idei pentru casă, grădină și apartament (nume, prenume, adresa, nr. telefon), pentru a putea fi contactat, în cazul în care va fi desemnat câștigător.
Premiile concursului
Premiile constau în 20 de truse de gradinarit Fiskars. Premiul nu poate fi transformat în bani.
SECȚIUNEA 3
Modul de acordare a premiilor
Redactia revistei Practic idei pentru casă, grădină și apartament va desemna câștigătorii, aceștia fiind aleși prin tragere la sorți. Vor fi desemnati cate 5 castigatori pe editie și vor fi publicați în numărul următor al revistei Practic idei pentru casă, grădină și apartament.
Premiile pot fi revendicate în termen de 2 luni de la publicarea listei câștigătorilor în  revista Practic idei pentru casă, grădină și apartament. Câștigătorii vor primi premiile prin poșta română la adresa comunicată în sondajul prin care cititorul s-a înscris la concurs, în termen de maximum două luni de la data publicării listei câștigătorilor în revista Practic idei pentru casă, grădină și apartament .
SECȚIUNEA 4
Taxe și validarea câștigurilor
Orice taxe, impozite sau alte obligații financiare legate de premiul câștigat vor fi suportate de către câștigător.
Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferența între venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.
De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Orice taxe, impozite sau alte obligații financiare legate de premiul câștigat vor fi suportate de către câștigător.
Condiții de validare pentru câștigătorii premiilor:
câștigătorul să fie cetățean român;
sondajele să fie trimise și primite de redacție până la data stipulată în regulamentul campaniei;
Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 (art. 48-56) și cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului, taloane incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului.
SC BURDA ROMANIA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru:
– plicurile cu sondaje primite după data limită prevăzută în prezentul regulament de concurs;
Organizatorul nu este obligat să întrețină corespondență cu participanții necâștigători.
Modalitatea de înmânare a premiilor
Alegerea câștigătorilor va fi făcută de către redacția revistei Practic idei pentru casă, grădină și apartament prin tragere la sorți, iar premiile vor fi trimise câștigătorilor prin poștă.
SECȚIUNEA 5
Dispoziții finale
Acordarea premiilor reprezintă principala obligație a organizatorului. Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului. Odată cu primirea premiului, participantul câștigător declară în mod liber și neechivoc că nu are niciun fel de pretenții, de nicio natură și nu va avea nici în viitor, față de organizatori.
Organizatorul poate prelungi durata concursului informând despre aceasta cititorii, prin mass media. Toți cei interesati pot solicita în mod gratuit informații privind regulamentul la numărul de telefon: 0372/106.0200 pe întreaga perioadă a promoției, precum și pe site-ul nostru: http://www.practic-idei.ro/.
Participarea la acest concurs și acceptarea premiului presupun automat acordul câștigătorilor, ca datele personale furnizate să devină proprietatea organizatorului, în sensul utilizării acestora.
Nota de informare în scris
S.C.  BURDA ROMANIA SRL,  cu sediul în București sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, C.U.I.: RO6646770, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, în scopul organizării, în revistele Practic idei pentru casă, gradină și apartament nr 8, 9,10,11/ 2015 a concursului cu premii  FISKARS. Datele vor fi dezvăluite către SC BURDA ROMANIA SRL. Conform Legii nr. 677/2001, participanții la concurs beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC BURDA ROMANIA SRL, trimisă la adresa București, sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră vor fi utilizate, în vederea extragerii câștigătorilor concursului.
Aceste date pot fi utilizate pentru acțiuni publicitare viitoare, fără alte obligații sau plăți. Toți participanții la concurs acceptă să se conformeze acestui regulament.
Participanții la concurs declară că sunt de acord ca datele lor să fie prelucrate și să intre în baza de date a companiei SC BURDA ROMANIA SRL, în vederea participării la concurs și sunt de acord să primească materiale informative prin SMS, e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare de la SC BURDA ROMANIA SRL și de la partenerii săi selectați cu grijă.
SC BURDA ROMANIA SRL se obligă să respecte drepturile participanților conferite de Legea 677/2001, iar la cererea acestora trimisă la adresa București, sector 3, Bd. Decebal, nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 3, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, sau să înceteze prelucrarea datelor personale.
Sandrin Apostoloiu
Director General

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply