Lucrările apicole necesare în luna mai

0
stupi in gradina
Foto: Ana Maria Hrițuleac
Ana-Maria Hrițuleac, sat Sici, com. Pericei, jud. Sălaj
Dragă redacție, Confirm primirea premiilor pentru scrisorile publicate şi vă mulțumesc mult; de această dată mă adresez apicultorilor începători, dar nu numai, precum şi celor care sunt interesați de albine. Prezint lucrările de făcut în stupină în luna mai.
Luna mai, denumită popular „florar” pentru apicultori este pusă sub semnul florii de salcâm care stârneşte zumzetul necontenit al albinelor alături de alte plante melifere care îşi deschid în această perioadă bobocii plini de viață şi culoare. În luna mai familiile de albine care au fost îngrijite corespunzător în toamna trecută încât au avut o iernare bună, mai apoi au crescut albine tinere în lunile martie şi aprilie, în mai familiile înregistrează o dezvoltare apropiată de maxim şi un potențial productiv pentru a valorifica culesurile de producție. În condițiile climaterice normale din țara noastră, luna mai pentru apicultori este foarte încărcată, fiind de obicei luna în care au cel mai mult de lucru. Agenda de lucru a apicultorului va cuprinde lucrări necesare pentru a asigura buna dezvoltare a familiilor de albine, dar şi lucrările legate de valorificarea culesului de la salcâm precum şi de la alte plante melifere prezente în zona fiecărei stupine pentru cei care nu se deplasează în pastoral. În luna mai, familiile de albine se dezvoltă, cantitatea de puiet creşte continuu, iar apicultorul trebuie să asigure spațiul necesar pentru depunerea ouălor de către matcă, preocupându-se în acelaşi timp şi de prevenirea roitului. Precum în tot timpul anului şi în această perioadă, când lucrăm cu familiile de albine, trebuie să le urmărim cu atenție starea de sănătate. Am pus pe primele locuri acest aspect, deoarece numai de la familii de albine sănătoase şi puternice se pot obține producții care să compenseze eforturile apicultorului pentru îngrijirea albinelor sale. Astfel, când se face controlul ramă cu ramă al unui stup, vom urmări cu atenție comportamentul albinelor pe faguri, aspectul şi starea puietului căpăcit şi a celui necăpăcit, prezența paraziților pe corpul albinelor, pete diareice pe ramele din cuib, prezența dăunătorilor, eventuale defecte ale mătcii. În cazul în care se constată prezența unor semne care ne duc cu gândul la simptomele unor boli trebuie să efectuăm un set de analize la laboratorul DSV. Referindu-ne la lucrările din stupină necesare în luna mai, acestea ar fi:  asigurarea dezvoltării familiilor de albine, continuarea lărgirii cuiburilor prin introducerea de faguri clădiți, faguri artificiali şi aşezarea magazinelor de recoltă la stupii verticali cu magazine sau adăugarea corpurilor în cazul stupilor multietajați.  menținerea coloniilor în stare activă şi luarea tuturor măsurilor pentru a evita intrarea acestora în frigurile roitului înainte de culesul la salcâm sau în timpul acestuia, prin ridicarea periodică de faguri cu puiet căpăcit fără albine acoperitoare din familiile puternice şi ajutorarea familiilor slabe din stupină, precum şi asigurarea spațiului necesar pontei mătcii, a ventilației normale; așa vom putea menține familiile sub control.  organizarea cuibului familiilor de albine înainte de începerea culesului la salcâm; este foarte important ca această lucrare să fie făcută cu câteva zile înainte de începerea culesului la salcâm. Cât timp durează culesul intens la salcâm nu este indicat să fie inspectate şi deranjate familiile de albine, în timpul înfloririi salcâmului dacă şi vremea este fa-
vorabilă, apicultorul care nu şi-a pregătit din timp familiile de albine pentru cules va fi depăşit de viteza cu care lucrează albinele. Deci, fiecare familie de albine, chiar şi cele mai slabe, vor fi asigurate cu faguri clădiți şi artificiali sau dacă lucrăm cu stupi verticali cu magazinele necesare. După ce am asigurat spațiul necesar şi am organizat cuibul familiilor de albine ne ocupăm şi de alte lucrări cum ar fi:  ventilația stupilor precum şi umbrirea lor  asigurarea adăpătorului cu apă potabilă în stupină, indiferent dacă ne aflăm pe vatra permanentă sau în pastoral, trebuie să ne asigurăm că apa este la îndemâna albinelor şi nu sunt nevoite să aducă apă din surse neigienice sau contaminate cu substanțe chimice.  instalarea topitorului solar în stupină – se foloseşte pentru topirea fagurilor artificiali clădiți necorespunzător, pentru ceara obținută din descăpăcirea fagurilor şi din ramele clăditoare.  prevenirea intoxicării albinelor cu substanțe fitosanitare folosite de agricultori pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante. Apicultorul are obligația ca la instalarea stupinei pe o vatră permanentă sau temporară, în 24 de ore, să anunțe primăria pe raza căreia se află stupina pentru a fi luat în evidență.  pregătirea camerei unde vorm extrage mierea precum şi a uneltelor şi utilajelor necesare.  asigurarea ambalajelor pentru stocarea mierii extrase.  folosirea colectoarelor de polen în perioadele în care culesul de nectar este slab şi condiționarea corectă a polenului recoltat. După trecerea salcâmului şi extragerea mierii, precizez că extragerea mierii se face în aşa fel încât să-i rămână fiecărei familii suficientă miere, asta înseamnă câte 2 rame de-o parte şi de alta a puietului, apoi se poate trece la altă lucrare importantă din luna mai şi anume mărirea efectivului stupinei prin roire artificială. Roirea artificială asigură sporirea numărului familiilor de albine şi împiedică intrarea coloniilor puternice în frigurile roitului. Tot în luna mai se pot produce roi naturali din stupina proprie sau altele aflate în aceeaşi zonă, acestea se pot prinde şi instala în stupi noi sau curați şi dezinfectați, prevăzuți cu faguri artificiali. Roiurilor natuale prinse li se administrează de 2 ori la interval de 7 zile tratament cu Varachet forte împotriva para-ziților Varroa jacobsonii. Analizând multitudinea de lucrări enumerate mai sus, realizăm că în luna mai apicultorii trebuie să-şi concentreze resursele pentru organizarea şi întreținerea corespunzătoare a familiilor de albine în vederea obținerii producțiilor, dar şi a înmulțirii efectivelor şi a obținerii familiilor puternice. Dragă redacție, vă mulțumesc pentru publicarea scrisorii mele în nr. 2/2013, unde a apărut sub forma articolului numit „Stupul – cel mai important echipament apicol”, în urma căruia am primit telefoane de la alți apicultori începători sau cu experiență. Așa cum am precizat în acea scrisoare, revin cu detalii legate de un alt tip de stup; în scrisoarea publicată am descris stupul orizontal, de această dată mă voi referi la stupul vertical cu magazine. Revin cu precizarea că stupul este cel mai important echipament apicol, fiind necesar familiei de albine pentru dezvoltare, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea producției, pentru transport în pastoral, pentru a fi protejată de intemperii și atacul dăunătorilor cum ar fi șoarrecii, păsările. După sistemul de stupărit avem două categorii:  orizontal – detaliat în scrisoarea precedentă  vertical; acesta se împarte în alte 2 tipuri: stup multietajat și stupi verticali cu magazine de recoltă. De această dată mă voi referi la stupul vertical cu magazine de recoltă, iar în scrisoarea următoare la stupul multietajat. Diferențele dintre cele trei tipuri de stupi sunt legate de forma constructivă și de dimensiunile ramei folosite, precum și lucrul apicultorului cu diferite tipuri de stupi, acesta fiind adaptat în funcție de model și necesități. Stupul vertical cu magazine de provizii este compus din următoarele părți:  un corp de stup cu 10-12 rame;  ramele aferente;  una sau două magazine de recoltă cu înălțimea la jumătate față de corpul de bază, deci și ramele necesare pentru magazine vor avea dimensiunile potrivite acestora;  podișor;  un fund de stup sau soclu care este mobil și se îmbină cu corpul cu ajutorul unor falțuri și al unor șipci. În partea din față a stupului, de la acest soclu lipsește șipca de îmbinare și se formează o deschidere cu înălțimea de 2 cm care reprezintă urdinișul pe toată lungimea laturii din față a corpului. Soclul stupului are prevăzut în față o scândurică rabatabilă care se poate închide blocând urdinișul, se folosește rabatată ca scândură de zbor.  grilaj anti-șoareci care se folosește de toamna până primăvara pentru a proteja familia de albine de atacul rozătoarelor;  două diafragme: una se închide etanș, iar cealaltă permite trecerea albinelor;  ramă de ventilație pentru transport;  capacul este învelit cu tablă zincată și spre deosebire de stupul orizontal, acesta nu este fixat cu balamale. În cazul stupului vertical capacul este mobil, în partea din față și din spate, lateral sunt două deschideri acoperite cu plasă de sârmă deasă necesare pentru ventilație pe timpul transportului sau în perioade caniculare. Stupul vertical cu magazine de recoltă este frecvent folosit la noi în țară, este un stup de capacitate mare, permițând mărirea volumului prin adăugarea de magazii, are un volum util de 84 litri. Ca avantaj se mai poate menționa faptul că albinele se dezvoltă mai ușor pe verticală decât pe orizontală, este specifică biologiei familiei de albine dezvoltarea pe verticală. Pereții corpului stupului și magaziile sunt confecționate din scândură uscată cu grosimea de 20 mm. Atât corpul stupului, cât și magaziile sale sunt echipate cu câte 10 -12 rame. Ramele pentru corpul stupului, unde se formează cuibul familiei de albine, au dimensiunile exterioare de 435×300 mm, în timp ce ramele pentru magazii au dimensiunile de 435×162 mm. Stupul vertical cu magazine prezintă avantaje importante: permite folosirea tehnologiilor moderne de întreținere a familiilor de albine, permite obți-nerea de miere în secțiuni și a unor sortimente de calitate diferențiate pe tipuri de floră, miere care este căutată pe piața actuală. Pentru că am menționat că permite folosirea tehnologiilor moderne precizez că stupul vertical mai poate fi echipat cu:  podișor întreg prevăzut cu izgonitor de albine;  gratie Hanneman folosită pentru izolarea mătcii;  diferite tipuri de hrănitoare necesare pentru alimentarea familiei de albine cu sirop pentru stimularea dezvoltării sau hrăniri de completare a rezervei de hrană pentru o bună iernare;  soclu din scândură menționat mai sus, fiind mobil poate fi înlocuit, conform metodelor moderne cu fundul de stup antivarroa sau soclu antivarroa care este realizat cu plasă metalică și cu o tăviță din tablă zincată pentru verificarea și efectuarea tratamentelor antivarroa. Rama folosită la cuibul familiei în corpul stupului vertical este cunoscută sub numele de ramă de tip Dadant 1/1, iar rama folosită la magazine se numește ramă de tip Dadant 1/2. Rama de tip Dadant 1/1 folosită în corpul stupului vertical cu magazine de recoltă este identică în toate aspectele cu rama folosită la stupul orizontal. Tehnologia de creștere și întreținere a familiilor de albine este puțin diferită în funcție de tipul de stup ales, pentru a intra în amănunte referitoare la diferențele de tehnologii aplicate era necesară descrierea construirii și a elementelor componente a diferitelor tipuri de stup. Când voi termina de prezentat informațiile pe această temă, eventual voi încerca să intru în amănunte privind tehnologi
a diferențiată a întreținerii și dezvoltării după categoria de stupărit. Vă mulțumesc pentru articolele interesante trimise de colaboratorii revistei privind diferite domenii, le citesc cu interes. Încerc și eu să mă alătur lor cu ceea ce știu în urma experienței de 10 ani de când am avut primii stupi. Vă doresc tuturor putere de muncă şi să vă bucurați de simfonia primăverii!

Comentarii Facebook

comentarii

Leave A Reply